ANBI

ANBI

 

IVN is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut. Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen. IVN-lid of donateur worden? Kijk hier.

 

Lees meer over ANBI

Ook onze afdeling is een ANBI instelling.

Gegevens over onze afdeling tref je hieronder aan.

Informatie over IVN Alphenj

Gegevens vereniging 2017

anbi

doelstelling.pdf

Balans ANBI 2017

Resultaat 2016 ANBI

IVN jaarverslag 2016

Statuten IVN

Huishoudelijk reglement