Alphen aan den Rijn
Landschap
Op
zaterdag08okt201609:00

Werkdag Vrijwillig LandschapsBeheer

Hierbij nodigen we iedere groen- en/of polderliefhebber uit voor de eerste werkdag van het seizoen 2016-2017, op zaterdag 8 oktober  2016. De plek is weer ons bekende thuisland de Spijkerboorse kade, zijkade van de Compierekade, schuin tegenover het bord  gebr. van der SALM 111 (d.w.z. zij-ingang van het bedrijf Burg. Smitweg 111, te Hazerswoude, postcode voor de TomTom 2391 NG; op de hoek van de Spijkerboorse kade staat een gele afvalbak.

Wat is Vrijwillig LandschapsBeheer ook al weer? Het is géén dwangarbeid in het kader van HALT, we werken in ons eigen landschap en sturen de verschijningsvormen van bomen en struiken bij. Het is ook de verwachting dat ieder gedurende het gehele jaar komt genieten van wat wij de natuur hier hebben aanbevolen.

Er is altijd wat (en wel meer dan dat) te doen, traditiegetrouw een logisch gevolg van het seizoen en maai- en slootwerk kan er met de schouw, de Leviathan, of met de kruiwagen gedroogd maaisel afgevoerd worden. Recreatief varen door de polder kan nu al bij het VLB! De bomen zijn weer ‘tegen de klippen opgegroeid’ dankzij het feit dat zij ook vaste grond onder de wortels hebben. Dus er kan in de komende winter, en nu ook al wat, weer gezaagd worden, want bomen in veengrond moeten op tijd ingetoomd worden. Hoe harder ze groeien, hoe eerder hun einde nabij is. In het Bramenbos moet de strijd om het paadje vrij te houden geïntensiveerd worden en ook het knuppeltapijt moet wat ‘bijgeknoopt’ worden. Kortom, de zongebruinde handen uit de zomermouwen en geniet van uw landschap.

Introducé(e)s  zijn welkom. Voor automobilisten: vanaf  Hazerswoude,  Voorweg, Burg. Smitweg, aan het einde rechtsaf en dan na 150 m rechts parkeren en de kade links oplopen; vanaf de Loeteweg, linksaf, Compierekade en na de Kooiweg rechts parkeren vanaf of na de gele afvalbak. Voor fietsers al dan niet met hulpaandrijving: Rietveldsepad, linksaf Compierekade, na de Burg. Smitweg (r), is het voorbij de els links bij de gele afvalbak.

Welkom, vooral voor het opbouwen van de oranje tent, vanaf 09.00 uur, daarna koffie mèt, werkbespreking en dan aan de slag. Omstreeks 14.30 uur huiswaarts voor de thuisdouche. Lunchpakketje mee (er is voedzame soep). Handschoenen zijn voorradig.

 

LET OP: de werkdag in november is ook op deze plek, maar dan op de eerste zaterdag van de maand, op 5 november, het is dan Nationale Natuurwerkdag, dan is het gewenst dat ieder zich aanmeldt via:https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/alphen-aan-den-rijn-spijkerboorsekade. Dat is nodig voor ieders conduitestaat/evt. ridder-orde/AOW-verhoging.  Op die werkdag bieden wij (waarschijnlijk) ook nostalgisch werk: zandtaartjes maken en zand verplaatsen!  Zegt het voort!   

Algemene informatie

zaterdag 8 oktober 2016 - 09:00
Locatie: 
Burg. Smitsweg 111
2391 NG Hazerswoude
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image