Alphen aan den Rijn
Vogels
Op
zondag19sep202108:30

Vogels van de Putten van Petten

Zondag aanstaande is er na jaren weer een excursie voor leden van de IVN-vogelwerkgroep!

Vertrek: 08:30 uur vanaf P-plaats Golfclub Zeegersloot (Kromme Aarweg/Westkanaalweg).

Ik neem jullie 's-ochtends mee naar de Putten van Petten in Noord-Holland: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/harger-en-pettemerpolder

 

In De Putten zullen we watervogels zien als Rotgans, Bonte strandloper, Paarse strandloper, Rosse grutto, Smient, Kolgans en Dwerggans. In de winter van 2015-2016 verbleef er een groepje Witbuikrotganzen in De Putten. In een brakwatergebied als De Putten zie je natuurlijk veel meer! Dit is Hollandse natuur op zijn best. Denk aan soorten als Kluut, Tureluur, Slobeend, Scholekster, Watersnip, Wulp, kemphaan, Zilverplevier, Zwarte ruiter, Kanoet, Nonnetje en Wintertaling. Lepelaars foerageren in de ondiepe waterpartijen. Slechtvalk en Buizerd jagen boven het gebied. Het mooie is dat je De Putten prima kunt overzien vanaf de weg.

Rond het middaguur hebben we een lunchpauze in een café/restaurant, maar je mag natuurlijk ook je eigen lunch meenemen.

In de middag bezoeken we de Hondsbossche Zeewering en Camperduin:

Vogels kijken op de Hondsbossche Zeewering

De Hondsbossche Zeewering is een van de bekendste zeetrektelpunten van Nederland. Wil je zeevogels zien, dan kun je hier prima terecht. Vergeet niet om een goede verrekijker mee te nemen en liever nog een telescoop. Zeevogels houden van de zee en plegen nogal eens een eindje uit de kust te blijven. Heb je je oculairs bij, dan maak je hier kans op soorten die ik zelf altijd behoorlijk spectaculair vind. Jan-van-Gent bijvoorbeeld (al dan niet dood op het strand). Maar ook de zwarte zee-eend, grote zee-eend, roodkeelduiker, noordse stern, ijseend, noordse stormvogel, slechtvalk, roodhalsfuut, zeekoet, alk, kleine alk, kleine jager, middelste jager, grote jager, eidereend, dwergmeeuw en drieteenmeeuw mogen er zijn. Tijdens de trekperioden kunnen er grote groepen rotganzen voorbijkomen. En soms heb je een uitschieter met een vaal stormvogeltje of grauwe pijlstormvogel.

Wat is er vandaag gezien op Trektelpost Camperduin: https://vogelkijkhut.nl/view/529/

Rond 17:00 uur zijn we weer thuis.

vwgGraag aangeven:

  • "ik ga mee";
  • "ik beschik wel/niet over een geldig inentingsbewijs Covid";
  • "ik rijd zèlf (met/zonder carpoolers)" of "ik rijd graag mee"

Mensen die zich al hebben opgegeven behoeven dit niet opnieuw te doen.

 

Ook als vogelwerkgroep moeten we natuurlijk rekening houden met de coronamaatregelen. Voorlopig zullen we (i.v.m. carpooling) de volgende regels hanteren: 

  • Ga niet mee op excursie als u (lichte) klachten hebt of onlangs in nauw contact bent geweest met iemand met klachten of waarbij corona is vastgesteld 
  • Carpoolen is mogelijk, maar alleen na volledige vaccinatie. Indien iemand niet is gevaccineerd en toch mee wil, dan a.u.b. alleen rijden 
  • De keuze van carpooling is aan de rijders en meerijders zelf. Geef dit aub alvast aan bij het aanmelden voor de excursie 
  • Tijdens het carpoolen wordt gebruik gemaakt van mondkapjes 

 

Ik zie jullie zondag!

 

Met vriendelijke groet,

Stef Strik

Algemene informatie

zondag 19 september 2021 - 08:30
Locatie: 
Parkeerplaats Golfclub Zeegersloot
Kromme Aarweg 15
Alphen aan den Rijn
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image