Alphen aan den Rijn
Vogels
Op
zondag23okt202208:00

Vogelexcursie - Kust van Noord-Holland

Van steltlopers tot zangvogels

De Noord-Hollandse kust is in het najaar een fantastische locatie voor vogelaars. Vanaf eind augustus tot begin november is het een belangrijke ‘snelweg’ voor de vogeltrek.

In De Putten zoeken we naar Rotgans, Bonte strandloper, Rosse grutto, Smient, Kolgans en Dwerggans. In de winter van 2015-2016 verbleef er een groepje Witbuikrotganzen in De Putten. In een brakwatergebied als De Putten zie je natuurlijk veel meer! Dit is Hollandse natuur op zijn best.

Door de duinen bij de Hondsbossche Zeewering trekken op goede dagen grote groepen zangvogels en wie weet zit er een leuke zeldzaamheid tussen. 

De Hondsbossche Zeewering is een van de bekendste zeetrektelpunten van Nederland. Wil je zeevogels zien, dan kun je hier prima terecht. Vergeet niet om een goede verrekijker mee te nemen en liever nog een telescoop. Zeevogels houden van de zee en plegen nogal eens een eindje uit de kust te blijven. Heb je je oculairs bij, dan maak je hier kans op soorten die ik zelf altijd behoorlijk spectaculair vind. Jan-van-Gent bijvoorbeeld (al dan niet dood op het strand). Maar ook de zwarte zee-eend, grote zee-eend, roodkeelduiker, noordse stern, ijseend, noordse stormvogel, slechtvalk, roodhalsfuut, zeekoet, alk, kleine alk, kleine jager, middelste jager, grote jager, eidereend, dwergmeeuw en drieteenmeeuw mogen er zijn. Tijdens de trekperioden kunnen er grote groepen rotganzen voorbijkomen. En soms heb je een uitschieter met een vaal stormvogeltje of grauwe pijlstormvogel.


Aanmelden bij vwgalphen@live.nl
Start: P-terrein Golfclub Zeegersloot, Kromme Aarweg 5 Alpen a/d Rijn
Carpoolen: Reiskosten worden gedeeld.
Neem je eigen lunch mee.

Algemene informatie

zondag 23 oktober 2022 - 08:00
Locatie: 
Parkeerterrein Zeegersloot
Kromme Aarweg 5
Alphen aan den Rijn
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image