Alphen aan den Rijn
IVN
Op
maandag15apr201920:00

Algemene Ledenvergadering op maandag 15 april 2018

IVN Alphen aan den Rijn nodigt u van harte uit voor de
Algemene Ledenvergadering op maandag 15 april 2018
in gebouw De Vlinder aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn

Start: 20:00 uur (koffie/thee staan vanaf 19:30 uur klaar)
Na de pauze:

VoedselPark Gnephoek

AGENDA*
1. Opening en mededelingen.
2. Notulen van de ledenvergadering van 27 november 2018.
3. Vaststelling jaarverslagen bestuur en werkgroepen 2018.
4. Bespreking financieel jaarverslag 2018.
5. Verslag kascommissie over 2018.
6. Vaststelling financieel jaaroverzicht 2018.
7. Benoeming kascommissie 2019.
8. Bestuurssamenstelling**
9. Nieuws vanuit Bezoekerscentrum
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Pauze
Presentatie:
Door Marcel Eilers en Joost den Houdijker.
VoedselPark Gnephoek is een op permacultuur gebaseerd voedselbos met een educatieve doelstelling.
Op een terrein van circa 3000 m2 ontwikkelen zij en vele vrijwilligers met medewerking van de gemeente een tuin vol eetbare planten, struiken, bomen, maar ook paddenstoelen. De aanleg én het onderhoud van de tuin gebeurt volledig biologisch met gebruik van lokale materialen.

Na afloop kan nog gezellig worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Onderstaand treft u de vergaderstukken.

Met vriendelijke groeten,
Grada Hooijmans
Secretaris
 

Agenda ALV 15 april 2019
Toelichting ALV
Notulen ALV 27-11-2018
Jaarverslag 2018
Balans ALV

Financieel jaarverslag ivn 2018 

 

 

Algemene informatie

woensdag 3 april 2019 - 11:00