Alphen aan den Rijn
IVN
Op
woensdag27nov201920:00

Algemene Ledenvergadering 27 november 2019

IVN Alphen aan den Rijn nodigt u van harte uit voor de

Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 november 2019
in gebouw De Vlinder aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.

AGENDA*

19.30 – 20.00 uur    Ontvangst met koffie en thee

20.00 – 20.05 uur    1.    Opening en Mededelingen
                                          a.    Nieuwe statuten stand van zaken
                                          b.    Nieuwjaarbijeenkomst/wandeling

20.05 – 20.10 uur    2.    Notulen Algemene Ledenvergadering 15 april 2019 *

20.10 - 20.20 uur    3.    Jaarplannen 2020*

20.20 – 20.30 uur    4.    Begroting 2020 en contributie 2020

20.30 – 20.40 uur    5.    Plan Vertrouwenspersoon/Gedragscode/
                                          Omgangsregels*
                                          a.   Vaststellen Gedragscode*
                                          b.   Vaststellen aangepast Vrijwilligersbeleid
                                                (bijlage omgangsregels)*
                                          c.    Vaststellen aangepast Huishoudelijk Reglement
                                                 (artikel VOG)*
                                          d.    Toelichting implementatie activiteiten

20.40 – 20.45 uur    6.    Aftreden en aanstellen bestuursleden volgens
                                          roulatieschema*

20.45 – 20.50 uur    7.    Nieuws vanuit Bezoekerscentrum

20.50 – 20.55 uur    8.    Jubilarissen

20.55 – 21.00 uur    9.    Rondvraag en afsluiting

21.00 – 21.15 uur    PAUZE

21.15 – 21.45 uur    Presentatie ‘Fietsvissen’
Sebastian Zonneveld neemt ons mee in de wereld van magneetvissen.

 

Na afloop kan nog gezellig worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Namens het bestuur, met vriendelijke groeten,
Irma Brugmans
(beoogd) secretaris

* 6. Aftreden en aanstellen bestuursleden volgens roulatieschema

Corry Dierdorp treed af, daardoor zijn er 2 vacatures voor Algemeen Bestuurslid. Voor de vacature van Secretaris draagt het bestuur Irma Brugmans voor.

Tenminste vijf leden tezamen kunnen een kandidaat voor de genoemde vacatures voordragen. Deze voordracht dient schriftelijk, voorzien van tenminste vijf handtekeningen van IVN leden bij het bestuur te worden ingediend.

Zie hieronder de vergaderstukken.

Agenda ledenvergadering

Notulen ledenvergadering 15-4-2019

Jaarplannen 2020

Bijlage jaarplannen 2020

Concept begroting 2020

Concept wijziging huishoudelijk reglement

Gedragscode

Toelichting gedragscode

Vrijwilligersbeleid IVN

Rooster aftreden bestuur

Algemene informatie

woensdag 27 november 2019 - 20:00
Locatie: 
De Vlinder
Burg. Bruins Slotsingel 15
2403 NC Alphen aaan den Rijn
Nederland
Contactpersoon: 
Irma Brugmans
Google Maps image