Alphen aan den Rijn
IVN
Op
dinsdag27nov201820:00

Algemene Ledenvergadering

Aan de leden en donateurs van IVN Alphen aan den Rijn
Beste IVN’er,


IVN Alphen aan den Rijn nodigt u van harte uit voor de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 november 2018
in gebouw De Vlinder aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn
Start Algemene Ledenvergadering: 20:00 uur (koffie/thee staan vanaf 19:30 uur klaar)


AGENDA*
1. Opening en mededelingen.
2. Notulen van de ledenvergadering van 24 april 2018.
3. Vaststelling jaarplannen 2019.
4. Bespreking begroting 2019.
5. Benoeming kascommissie.
6. Vaststelling:
a. Statuten
b. Huishoudelijk reglement
c. Vrijwilligersbeleid
7. Bestuursvacatures
8. Nieuws vanuit Bezoekerscentrum
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
*Toelichting en bijlagen staan hieronder.
-Pauze-
Vergadering
Indien er voor de vaststelling van de Statuten niet genoeg leden waren, zal er nu worden gestemd.


Presentatie.
IVN Landelijk heeft het initiatief genomen voor het aanleggen van meerdere Tiny Forests in Nederland. Samen met onze gemeente wordt de mogelijkheid onderzocht voor een educatief ‘mini-bos’ in Alphen aan den Rijn.

Wim Dieho vertelt vanavond over de doelstelling, te verwachten resultaten en de stand van zaken van het project.
Na afloop kan nog gezellig worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.


Met vriendelijke groeten
namens het bestuur,
Grada Hooijmans
Secretaris

Agenda ALV 27-11-2018

 

Toelichting Agenda

Begroting IVN 2019

Huishoudelijk reglement 2018

Conceptwijziging Statuten

IVN notulen vergadering 24-4-2018

Jaarplannen 2019

Vrijwilligersbeleid IVN 2018

Algemene informatie

dinsdag 27 november 2018 - 20:00
Locatie: 
De Vlinder
Burg. Bruins Slotsingel 15
2403 NC Alphen aan den Rijn
Nederland
Google Maps image