Secretaris Bestuur

IVN Almere | 06 september 2023
Locatie Almere

Secretaris gezocht Bestuur IVN Almere

IVN-afdeling Almere is een van de 170 afdelingen van IVN Nederland en bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers met passie voor natuur en milieu. IVN is een vereniging voor natuur- en milieueducatie en duurzaamheid. Wij streven naar een duurzame samenleving en concentreren ons daarbij op de verhoging van kwaliteit en kwantiteit van de natuur in onze eigen omgeving. IVN Almere telt ongeveer 160 leden.

Onze doelstelling om als IVN Almere een actieve vereniging te zijn, waarin regelmatig activiteiten worden georganiseerd die aantrekkelijk zijn voor leden en niet- leden, heeft geresulteerd in een uitbreiding van bestuurstaken. Vanwege de verhuizing van de huidige secretaris naar een andere regio, is de rol van Secretaris vacant geworden en is IVN Almere op zoek naar een vrijwilliger hiervoor.

Voor deze functie zoeken we iemand die secretariële taken uitvoert zoals:

  • Contactadres voor de afdeling
  • Ontvangen/beantwoorden mails
  • Beheren afdelingsarchief
  • Plannen van bestuursvergaderingen en werkgroepenoverleg
  • Opstellen agenda vergaderingen
  • Maken notulen van vergaderingen
  • Maken van een jaarverslag
  • Contact onderhouden met afdelingen in de regio
  • PR activiteiten en/of ondersteunende activiteiten

Als bestuur werken we als een team waarbij eenieder een primaire taak heeft zoals Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Bestuurslid Activiteiten, maar werken we vooral “samen” aan onze gezamenlijke IVN-doelstellingen. Daarom zijn we op zoek naar een actieve en initiatief nemende persoon die het IVN Almere verder wil helpen met het bereiken van haar doelstellingen.

Heb je interesse in deze interessante functie in een leuk team? Stuur dan een berichtje naar de voorzitter dhr. Jan van den Bos janvandenbos@wxs.nl of bel met hem via 0622123086.

Vrijwilliger

Deel deze pagina