Vroege Vogelbos Vrijwilligers

De Vroege-Vogelbos-Vrijwilligers houden zich bezig met kleinschalig aanvullende bosbeheer in het VroegeVogelbos. Dit alles om een aantrekkelijker bosbeeld en om betere natuurwaarden te krijgen.

Het noodzakelijke reguliere onderhoud van het bos geschiedt door of namens Stad & Natuur; de Vroege Vogelbos Vrijwilligers stemmen hun werkzaamheden hierop af.

Werkzaamheden:

  • bosrandbeheer: het zagen van bomen en struiken in de bosrand om een geleidelijke opbouw te krijgen van de bosrand, zodat de bosrand een aantrekkelijk gebied wordt voor verschillende planten, struiken, bomen en dieren.
  • berenklauwbestrijding: de bestrijding van de reuzenberenklauw; het bestrijden gebeurt door uitsteken, schoffelen of maaien van de berenklauw.
  • poelbeheer: het beheren van de twee poelen in het bos zodat de poelen niet dichtgroeien maar grotendeels open blijven voor watergebonden dieren en planten.
  • padbeheer: het onderhouden van paden door gericht snoei- en zaagwerk. Ook het opruimen van gezaagde stammen en takken hoort hier bij. Ook wordt regelmatig zwerfvuil opgeruimd.
  • markante bomen: het vrijzetten van beeldbepalende bomen zodat ze beter uit kunnen groeien en nog beter tot hun recht komen.
  • zwerfvuil verwijderen: verwijderen van zwerfvuil, voornamelijk langs de twee doorgaande fietspaden door het bos.

Ook meedoen? Geef je naam en e-mailadres door aan ivnalmere@yahoo.com en we houden je op de hoogte van toekomstige werkdagen die veelal op zaterdagochtend plaats vinden.