Sponsoren Bostuin

Ideeën en plannen genoeg voor de IVN Bostuin, maar zonder geld zijn al die plannen moeilijk te realiseren. Gelukkig zijn veel mensen en instanties enthousiast over de IVN Bostuin.

Uit diverse bronnen hebben we de afgelopen jaren geldsmiddelen kunnen krijgen om bijvoorbeeld het prieel te bouwen, het klinkerpad en de vijver aan te leggen en gereedschap, plantgoed en fruitbomen aan te schaffen.

De volgende partijen hebben allemaal op de een of andere manier bijgedragen aan de totstandkoming van de prachtige tuin:

  • Stichting Stad & Natuur Almere (doorlopend),
  • Prins Bernhard Cultuur Fonds Flevoland (bijdrage prieel),
  • Rabo Coöperatiefonds Almere (bijdrage prieel),
  • Gemeente Almere (wijkbudget),
  • Boogaard Infragroep Almere (bijdrage in onderhoud),
  • Reimert Bouw- en Infrastructuur (bijdrage klinkerpad),
  • Natuur en MilieuFederatie Flevoland (bijdrage prieel),
  • Het Eksternest - onderdeel van Triade (doorlopend),
  • IVN - landelijk.

Onze welgemeende dank gaat uit naar deze partners, die het ons mogelijk maken om leuke dingen te doen in of bij de IVN Bostuin.

Terug naar: IVN Bostuin