Almere
Bomen & Struiken
woensdag15aug2018

Verslag werkzaamheden IVN Bomentuin, zomer 2018

In de Bomentuin op stadslandgoed de Kemphaan staan 55 verschillende bomen en struiken. Er staan vrij algemeen voorkomende soorten maar ook meer bijzondere exemplaren. Overeenkomst tussen deze soorten is dat ze allemaal in de loop der tijd in Almeerse parken, bossen en straten aangeplant zijn. Ze zijn voorzien van informatiebordjes. De tuin bestaat uit een grasweide met half cirkelvormige hagen; een klein bosperceel met struinpad en stinzeplanten; water met riet en struinpad tussen (knot) wilgen en een poel met aansluitend een vlinderhelling.

IVN vrijwilligers doen aanvullend natuurbeheer. Afgelopen zomer hebben veel van onze werkzaamheden zich rond de vlinderhelling en poel afgespeeld. De nabij gelegen Pinkenweide is dit jaar verrijkt met diverse jonge aanplant. Vanwege de aanhoudende droogte hebben we regelmatig  gieters water aan de jonge bomen gegeven. Arbeidsintensief maar noodzakelijk om dit eerste, droge jaar te overleven.

We starten op woensdag ochtend altijd in het gebouw van Stad en Natuur waar we welkom zijn voor een kop koffie. De werkzaamheden zijn divers. Ondanks de droogte staat het meeste van onze aanplant er best goed bij. Het verwijderen van bosrank, kleefkruid en haagwinde is tijdrovend maar belangrijk omdat het gemakkelijk (jonge) aanplant overwoekeren kan. Op een bepaald moment troffen we haagwinde tot bijna 4 meter hoog, in de toppen van wilgenbomen aan. We maken regelmatig gebruik van de bosmaaier om paden vrij te maken van grassen en onkruid. Die bosmaaier gebruiken we ook nog op diverse andere plaatsen in de tuin.

In de Bomentuin bevindt zich een beverburcht; daar verwijderen we brandnetels, bramen en haagwinde. Daar staan ook een aantal wilgen die we komend najaar eventueel als “bevervoer” kunnen gebruiken.

De reuze berenklauw maken we een kopje kleiner met een zeis. Het ziet er naar uit dat we deze exoot aardig onder controle hebben. Het blijft wel zaak de plekken steeds weer even na te lopen.

Door ons neergezette plaatspaaltjes gaan regelmatig om tijdens het maaien. Dan rest niets anders die paaltjes te vervangen. Plaatspaaltjes zijn voor ons van belang omdat, als ze er niet staan, het risico bestaat dat wij de beplanting over het hoofd zien en de boom of struik het dan niet redt tussen het onkruid. Snoeien; natuurlijk snoeien we. Om overhang langs paden te beperken zodat de doorgang gewaarborgd blijft maar ook om bomen  vrij te zetten/ meer licht te geven.

Deze vermelding van werkzaamheden is niet compleet. Het heeft slechts tot doel inzicht te geven in onze verrichtingen van de afgelopen zomer. Ook (een keer) meedoen? Dat kan! Als je een email stuurt aan ivnalmere@yahoo.com word je vrijblijvend op de hoogte gehouden van de werkdagen.

Meer info over de IVN Bomentuin, klik hier

Cisca Smits, vrijwiliger IVN Bomentuin

bomentuin bord