Almere
Beleid & Organisatie
Op
woensdag11apr201820:00

Bijzondere Algemene Leden Vergadering

met statutenwijziging en bestuurswisselingen

Oproep aan de leden om aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering op woensdag 11 april 2018.

Op woensdag 11 april 2018 vindt een bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Het bestuur is voornemens de afdelingsstatuten te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. Daarnaast komen een aantal wijzigingen in het afdelingsbestuur ter sprake. Genoeg reden dus om deze datum alvast te noteren.

Voor de locatie hoef je het niet te laten; de ALV vindt plaats in Het Klokhuis in Almere Poort. Stad & Natuur stelt het gebouw beschikbaar aan het IVN voor deze ALV. Uiteraard bezoeken we deze avond ook het eerste Tiny Forest van Flevoland dat in het najaar van 2017 in de nabijheid van Het Klokhuis is aangeplant.

De vergaderstukken vind je hieronder:

  1. Agenda Algemene Ledenvergadering
  2. Notulen ALV 25 mei 2017
  3. IVN Almere Jaarverslag 2017
  4. Almere financieel jaarverslag 2017
  5. Concept akte statutenwijziging
  6. Achtergrond wijziging statuten
  7. Concept Huishoudelijk Reglement
  8. Voorstel bestuurswijziging

Algemene informatie

woensdag 11 april 2018 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
Het Klokhuis
navigatie: Roald Amundsenstraat 5, Almere
parkeerterrein nabij Klokhuis
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image