Aanmeldingsformulier Natuurexcursie IVN Almere

Deelname aan een natuurexcursie is alleen mogelijk na aanmelding. Als het maximale aantal deelnemers is bereikt, is deelname niet meer mogelijk.
Vol = vol. 

Aanmelden kan via dit formulier. Na de aanmelding krijgt u een bevestiging van uw aanmelding.

dit nummer bellen wij als de excursie op het laatste moment onverhoopt niet door kan gaan