Werkgroep Excursies

Werkgroep Excursies

Contactpersoon is Elly Giltjes (ellygiltjes@hotmail.com, 06-26403462)

De werkgroep bestaat uit IVN gidsen van IVN Twiske, die jaarlijks een aantal excursies en een enkele lezing organiseren in het Twiske. Daarnaast worden er elk jaar door gidsen van buitenaf een aantal excursies en/of een workshop gegeven op een specifiek deelterrein, waar binnen de afdeling onvoldoende deskundigheid over aanwezig is.

Doel van al die activiteiten is het publiek rondom het Twiske (Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Amsterdam) te laten kennismaken met de hoge natuurwaarden van het recreatiegebied het Twiske.

Daarnaast geeft de werkgroep adviezen aan het Bestuur van het IVN Twiske over het natuurbeleid van de afdeling.

Jaarlijks is er in het najaar één overlegvergadering, waarin het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en een plan wordt gemaakt voor het komende jaar. De leden van de werkgroep zijn: Jan van Emaus, André de Graaf, Martelly Krielen, Lidy Ridder, Louis van Staden, Jan van Steijn en Henk Strijker

In 2016 waren er 19 excursies zoals blijkt uit het jaarverslag hieronder.

Als iemand een idee heeft voor een nieuwe excursie neem dan contact op met de coördinator, dan kan besproken worden of deze excursie het komende jaar kan worden georganiseerd.

Jaarverslag 2016

In 2016 waren er 19 excursies. Er waren 21 excursies gepland. De twee molen excursies zijn niet doorgegaan. Niet vanwege de tornado maar omdat de molenaar alle extra werkzaamheden had stopgezet vanwege onenigheid met het recreatieschap over de invulling van zijn werkzaamheden als molenaar.

De ruggengraat van het excursieprogramma werd gevormd door de 10 wandelingen van Henk Strijker. Nieuw was de excursie naar het Ratteneiland tijdens de boerenlentemarkt ( Lidy Ridder en Jan van Steijn).

Maar ook de overige excursies zoals de vroege vogel excursie onder leiding van Martelly Krielen, de twee excursies eetbare planten (Carla de Bruijn) , de workshop natuurfotografie (Jan Rijnders), de slootjesdag (André de Graaf), de vleermuizen excursie (Jan Boshamer) en de twee fietsexcursies (Elly Giltjes en Louis van Staden) trokken voldoende deelnemers.

Al met al een gevarieerd aanbod, maar wij blijven open staan voor nieuwe excursies.

Met vriendelijke groet, Elly Giltjes en Louis van Staden