Roermond e.o.
Natuur
woensdag21sep2016

Verslag excursie WML Plas Beegden

Regenachtig is het wanneer ik uit de auto stap op de parkeerplaats bij het sportcomplex te Beegden. Maar het klinkt al goed, want aan de overzijde hoor ik het melancholische klinkende fluittoon van de goudvinken. Nog elf liefhebbers arriveren om een ronde langs de Lange Vlieter en de Bosmolenplas te maken. Precies om 8:30u vertrekken wij door het bosje richting het water. Hier merken wij al het trillend geluid op van een kuifmees. Het water is onstuimig, maar de regen laat al geleidelijk na, terwijl wij over het water kijken naar de talloze meerkoeten, kuifeenden en futen. Een drietal geoorde futen zwemmen bij elkaar. Het is een schril contrast hoe deze in hun winterkleding uitzien tegenover de uitbundige zomerpracht. We lopen naar beneden om dan langs het water verder te lopen

Meerdere brilduikers, zowel mannetjes als vrouwtjes,  zien ons als

indringers en proberen snel weg te komen. In hun vlucht hoor je het typische fluitend geluid veroorzaakt door de vleugelslag. En dan laat hij zich ineens zien, de ijsduiker. Andere jaren met een “normale” winter is hij er al veel eerder, maar nu is hij pas vorige week aangekomen.  Tamelijk dicht aan de oever laat hij zich mooi bekijken en fotograferen. Het is een forse eend , die zijn zomerverblijf in de fjorden van IJsland en in het noorden van Amerika heeft.  Langdurig kan hij onder water zwemmen naar visjes en kreeftjes om vaak na enkele tientallen meters weer tevoorschijn te komen.

We lopen door en zien dan twee koppels grote zaagbek. Het mannetje met zijn mooie groenglanzende kop en het vrouwtje met bruine kop waarvan de veren nogal warrig op de kop staan. Een ijsvogel scheert langs de oever voorbij. De hele tijd vliegen verschillende soorten ganzen over, zoals de kolgans, grauwe gans en de rietgans, een mooie oefening om deze uit elkaar te houden. Op de blauwe buis zitten enkele aalscholvers die, na hun jacht op de vissen, hun verenkleed laten drogen. Eén van hen is geringd en bij navraag later aan experts blijkt, dat het een soort ring is, die in Finland of Estland gebruikt wordt. Helaas is het nummer niet af te lezen. Na enig  klimwerk steken wij de weg over naar de Bosmolenplas. Op het plasje vóór de grote plas zitten de prachtige krooneenden, vijf ♂♂ en drie ♀♀. In de zon zie je pas hun mooie fluweelachtige goudbruine koppen. Langs de oever doen zich een tiental putters zich tegoed aan de elzenproppen.  Ook hier op het water grote aantallen meerkoeten, kuif- en tafeleenden. Via de andere kant lopen wij terug en nu zitten de vier zaagbekken langs elkaar uit te rusten op de blauwe buis

Via de andere kant lopen wij terug en nu zitten de vier zaagbekken langs elkaar uit te rusten op de blauwe buis. Al lopend valt het op dat er nog geen enkele wilde eend is gezien. Als wij de trap opgaan zien we er toch nog een. Op de parkeerplaats tellen wij de soorten en komen toch op een respectabele 48 stuks. Dus voldaan keren wij huiswaarts.

 

Meinse van der Velde

Foto’s John Roemen.

roermons_20160207_wml.pdf