Nieuwsbrief special, programma commissie

AA & Hunze 2 februari 2023
De programmacommissie heeft het jaarprogramma weer rond! Het belooft een mooi seizoen te worden met interessante  excursies en boeiende lezingen.
Hoe komt een jaarprogramma tot stand? Hier wordt een tipje van de sluier opgelicht.
Idealiter zou de commissie uit 3 á 4 leden moeten bestaan. Op dit moment runt Marianne van Mansom de zaak in haar eentje en toch krijgt ze het klaar om een seizoen in te vullen!foto: Geert Koster

Tips en ideeën

Soms komen er tips van andere IVN afdelingen of ideeën van natuurgidsen, maar ook vanuit de leden worden onderwerpen aangedragen of personen voorgesteld. Dan wordt de haalbaarheid wat kosten en tijd betreft bekeken, ook wordt nagegaan of de lezing of excursie niet al eens eerder is gehouden.

foto: Geert Koster

Schema

De commissie streeft een gevarieerd programma. Schematisch gezien ziet het jaar er zo uit: ‘flora / fauna / landschap / divers’. Dus een onderwerp over dieren, planten en alles daarom heen, landschap en milieu en wat verder IVN-ers boeit, van weer, sterren tot bosbeheer.
Het leuke is om te bedenken wat boeiend kan zijn.
Soms zijn ‘saaie’ onderwerpen juist heel interessant. De boeiende lezing en excursie over slakken is hiervan een goed voorbeeld.

foto: Geert Koster

Invulling

Het schema is opgesteld, nu worden de namen van deskundigen en mogelijke locaties verzameld. Het leukste deel van het proces is het benaderen van de deskundigen, hier komt een breed netwerk en sociale handigheid van pas! Een telefoongesprek of e mailverkeer wat de bedoeling duidelijk maakt. Kennismaken met de mensen die veel in hun mars hebben en bereid zijn een lezing of excursie (of beide) te verzorgen.

foto: Geert Koster

Data en locatie

Voorheen was het eenvoudig; jarenlang was er op de eerste donderdag van de maand een lezing in de Bethlehem kerk in Gieten. Nu deze locatie is verkocht, is gezocht naar geschikte locaties op meerdere plaatsen in de gemeente Aa en Hunze zoals De Grutter in Annen, ’t Keerpunt in Spijkerboor en de Woudstee in Drouwen. De uitdaging is om erin te slagen de activiteiten te spreiden over de gemeente.

foto: Geert Koster

Breder publiek

De lezingen worden afgestemd op de doelgroep: de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. Het positieve effect van meerdere locaties is het feit dat er een breder publiek wordt bereikt. In Annen waren zelfs zo’n 80 aanwezigen bij een lezing!
IVN Aa en Hunze krijgt zo ook een bredere bekendheid binnen de gemeente.

Bij speciale onderwerpen als het weer, de sterren en bosbeheer zijn zelfs geïnteresseerden komen luisteren uit de stad Groningen, Dokkum, de Veluwe en de Noordoostpolder. Dat is toch een mooi resultaat voor de programmacommissie!

Als het enigszins kan, worden nieuwe gezichten bij een lezing of excursie welkom geheten. Het is belangrijk om mensen het gevoel te geven welkom te zijn!

foto: Geert Koster

Uitdagende taak

Het merendeel van het werk rond het opstellen van een jaarprogramma is organisatorisch gericht. Met een commissie die uit 3 of 4 mensen bestaat, kan het werk goed worden verdeeld naar ieders capaciteiten. De een benadert graag deskundigen, een ander regelt de locaties of de carpool, een ander stelt een stukje op voor de Schakel en met z’n allen worden ideeën geopperd!

Met andere woorden: de werkzaamheden van de programmacommissie zijn boeiend en uitdagend!

foto: Geert Koster

Deel deze pagina