Aa & Hunze
Duurzaamheid
maandag16jul2018

Leven als een Bonte Broekstreker in Ekehaar

Op initiatief van de bewoners van de Broekstreek en met financiële ondersteuning van de gemeente Aa en Hunze lopen er sinds kort vier Bonte Bentheimer biggen langs de ijsbaan aan de Oal Diek in Ekehaar.

De biggen worden ingezet om de Japanse Duizendknoop te bestrijden, die het talud langs de ijsbaan langzamerhand heeft overwoekerd.

De keuze is gevallen op de Bonte Bentheimer vanwege het vriendelijke karakter en het hoge wroetgehalte van dit ras. Het is de bedoeling dat de biggen naast het bovengrondse deel van de planten ook de wortels aanpakken.

Of met dit actieplan de Japanse Duizendknoop ook effectief wordt bestreden is nog onbekend. Vooralsnog is er geen effectieve bestrijdingsmethode voor deze invasieve exoot gevonden. De Universiteit van Wageningen is met een onderzoek daarnaar begonnen, maar er zijn nog geen resultaten bekend. 

De biggen worden verzorgd door vrijwilligers uit de Broekstreek zelf. De varkens lopen van het vroege voorjaar tot het najaar op het talud naast de ijsbaan. In het najaar worden ze geslacht. Het vlees wordt dan verkocht en met de opbrengst wordt de aanschaf van de biggen van volgend jaar bekostigd, evenals het voer voor de biggen.

Omdat de biggen vooral de duizendknoop moeten bestrijden mogen ze niet worden bijgevoerd.  Maar er is wel gelegenheid om plaats te nemen op een picknickbank, om de biggen te zien scharrelen.

Kom vooral eens langs, om onze Broekstreker biggen te bewonderen. Dat ze het goed hebben kun je wel zien. Vandaar dat we het spreekwoord leven als een god in Frankrijk hebben veranderd in Leven als een Bonter Broekstreker!

(Een bericht van onze gids Annemarie Meijer)