Aa & Hunze
Amfibieën & reptielen
maandag18dec2017

Er komen amfibietunnels in het Gasselterveld!

Onze padden werkgroep heeft groot succes geboekt. Staatsbosbeheer heeft namelijk toegezegd, nog voor 1 maart 2018 (het begin van de paddentrek) een aantal amfibietunnels aan te leggen.
Zeker is, dat er 2 tunnels komen onder de weg naar Papenvoort en 1 tunnel onder de Houtvester Jansenweg.
Ook is er een optie voor 2 tunnels onder de Bosweg. Omdat de Bosweg eigenlijk eerst geasfalteerd moet worden, moet er nog worden nagegaan of het technisch mogelijk is, om vóór de asfaltering, ook gelijk twee tunnels aan te leggen onder de Bosweg.

Naast het aanleggen van de tunnels, zal Staatsbosbeheer ook de bestaande schermen aansluiten op de tunnels en 700 meter scherm monteren langs de weg naar Papenvoort (dit scherm wordt geschonken door het Gebiedsfonds Drentsche Aa en de Rabobank). Ook zal Staatsbosbeheer een strook bosgrond vrijmaken langs de weg naar Papenvoort.

Wij zijn de medewerkers van Staatsbosbeheer zeer erkentelijk voor hun mede-werking. Echt klasse!

Een en ander zal betekenen, dat ‘onze’ amfibieën niet meer in de emmers vallen, maar vrij heen en weer door hun leefgebied kunnen trekken. Wel moeten wij de eerste tijd goed opletten of de tunnels inderdaad aan een veilige paddentrek bijdragen en/of er nog een aanvulling nodig is.

Het is leuk dit jaar zo positief te kunnen afsluiten.

Hartelijke groeten van Jos, Kees, Ruud en Willy.