Aa & Hunze
IVN
maandag09okt2017

Een nieuwe gids erbij!

Wij feliciteren onze secretaris Charles Houx met het behalen van zijn diploma als IVN-Natuurgids. 
Charles heeft zich tijdens de opleiding onder meer verdiept in het gebied rond het Varik en heeft hier al eens een mooie excursie voor ons verzorgd.  

Hieronder het verslag dat Charles maakte over de gidsencursus. Wil je weten wat zo'n cursus nou precies inhoudt, lees dan vooral verder! 

De Natuurgidsenopleiding van Charles Houx

Vanaf januari 2016 tot juli 2017 heb ik met ontzettend veel plezier de IVN NatuurGidsenOpleiding gevolgd en goed afgerond. Op 15 juli 2017 is de feestelijke diploma-uitreiking in Schipborg geweest.

Elke maand zijn er twee lesavonden geweest en één zaterdagmorgen voor een buitenactiviteit. Daarnaast dienen een aantal opdrachten uitgevoerd te worden.

De lesavonden gaan over allerlei natuurgebonden onderwerpen, waarbij veel kennis wordt overgedragen. Daarnaast wordt met het uitvoeren van de opdrachten zowel aan vaardigheden gewerkt als aan kennisverrijking gedaan. De zaterdagen zijn er om zelf onderling te oefenen met de opdrachten of er is een interessante excursie. Erg leuk heb ik de excursies over kleine waterdiertjes, vogelgeluiden en diersporen gevonden. Maar ook de presentatie van de Scharrelkids-aanhanger van de afdeling Norg heb ik als een topper beleefd.

De opdrachten zijn:

1. Kies een mentor binnen je afdeling, waarop je terug kan vallen. Daartoe heb ik Annemarie Meijer bereid gevonden. Zij is steeds bereid geweest om mijn producten even te lezen alvorens deze in te leveren bij het opleidingsteam. Maar Annemarie is ook present geweest bij mijn eerst excursie in de Varik, de presentatie van het educatief eindwerkstuk en de diploma-uitreiking. Annemarie dank voor je betrokkenheid.

2. Presenteer een natuurmoment aan de cursusgroep. Dit is een belevingsopdracht, dat kan bestaan uit het uit elkaar rafelen van een uilenbal tot het herkennen van diverse boomschorsen. Het gaat vooral om ontdekken, voelen, ruiken, proeven en goed kijken. Zelf heb ik de voel-doos gepresenteerd, zoals die ook tijdens onze ALV 2017 te ervaren is geweest. Deze opdracht vraagt om de nodige creativiteit. Gelukkig heeft de natuur veel te bieden.

3. Vertel in tien minuten een verhaal aan de cursusgroep over een aan-de-natuur-gerelateerd onderwerp. Dat heb ik over de amfibieën (pad, kikker en salamander) gedaan. Het gaat hierbij om kennisoverdracht en presentatietechniek.

4. Loop stage in je eigen afdeling om kennis te maken met IVN in de praktijk. Daartoe heb ik meegelopen met het paddenrapen in het Gasselterveld in het voorjaar 2016 en ik ben mee geweest met het tellen van vlinders in het Drouwenerzand. Leuk te ervaren hoe padden met elkaar keuvelen in die emmer. En wat zijn heidevlinders klein ten opzichte van de tuinvlinders. Dank aan Ruud van der Vliet en Lambertus Slatius.

De bestuursstage is wat uit de hand gelopen na het aanvaarden van het secretariaat, dat in het begin en in combinatie met de opleiding geen gemakkelijke opgave was. Met dank aan Lambertus Slatius voor de zorgvuldige overdracht en steun daarbij.

5. Kies een terrein in je woonomgeving en volg de veranderingen in de verschillende seizoenen. Op advies van – onze inmiddels helaas te vroeg overleden voorzitter - Jack van den Broecke heb ik gekozen voor een eikenhakbosje bij het Varik ten zuiden van Gieten. Dat gebied beschouw ik als mijn achtertuin. Van zijn advies om het vooral klein te houden heb ik veel plezier gehad. De ervaringen zijn vastgelegd in een verslag, waarin aandacht voor bodem, waterhuishouding, landschap en cultuurhistorie en natuurlijk ook voor de flora en fauna.

6.  Maak een excursie van een half uur over je adoptieterrein. Dat is geoefend in cursusgroep-verband op een andere locatie.

7.  Maak een excursie, waarvan je adoptieterrein deel uitmaakt. Deze excursie heb ik 5 maart 2017 in afdelingsverband gehouden en betreft de gebieden Varik, Grote Kamp en het Bonnerveld.

8. Maak – bij voorkeur in groepsverband - een educatief eindwerkstuk op basis van vooraf opgestelde eisen. Dat is de natuurkoffer geworden, die ik samen met Annemarie Stek (IVN Emmen) en Peter Fleurke (IVN Harderberg) heb gemaakt voor IVN Emmen. We hebben gekozen voor een themakoffer, die gaat over het ‘Voorjaar in het Bargerveen’. De natuurkoffer is een bestaand IVN product met als doel om ouderen, die niet meer in staat zijn om de natuur in te gaan, toch een natuurbeleving te geven. Meer informatie hierover is te vinden op de website van IVN Aa en Hunze onder ‘natuurgidsen’. En ook op www.ivn.nl via de zoekfunctie met zoekterm ‘natuurkoffer’.

De opleiding geeft je de titel IVN Natuurgids, maar natuurgids worden doe je in de praktijk door te doen. Momenteel verdiep ik mij in het Hunzegebied en hoop daarvoor een mooie excursie te kunnen maken.

Naast het rondleiden van mensen in de natuur ben ik als gids ook in staat educatieve producten te ontwikkelen of om een presentatie te houden. Uiteraard heeft eenieder hierin zijn voorkeuren.

Verder onderzoekt het bestuur de wenselijkheid van het maken van natuurkoffers in onze afdeling. Wie voor het maken of daarna presenteren van een natuurkoffer belangstelling heeft, kan zich bij de secretaris ( secretariaat@ivnaaenhunze.nl ) aanmelden.

Gieten, september 2017

Charles Houx