Biodiversiteit in Aa en Hunze Klimaat en duurzaamheid

Biodiversiteit in Aa en Hunze

AA & Hunze 31 juli 2018

IVN Aa en Hunze is in 2017 een project gestart met als doel verbetering van de biodiversiteit in de gemeente Aa en Hunze, tevens ons werkgebied.

Wij hebben daartoe een werkgroep ingesteld, die onderzoekt op welke manier dat doel is te bereiken, met welke middelen en welke partijen.

Na het opstellen van wat globale ideeën zijn we in gesprek gegaan met onderstaande 10 organisaties:

Gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa’s, LTO, Agrarisch Jongeren Kontakt, Agrarische Natuur Drenthe, de Vereniging Drentse Boermarken, het Drentse Landschap, de Natuur-en Milieu Federatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe.

Zij zijn enthousiast over ons initiatief en hebben allen hun steun en medewerking toegezegd.

Het eerste idee om ons doel te bereiken is het realiseren van een fijnmazig netwerk van groen-blauwe lijnstructuren in het landschap.

Omdat het grondgebied van onze gemeente groot is, richten we ons in eerste instantie op het oostelijke deel van de gemeente. In dit voormalige veenlandschap komt grootschalige landbouw voor, maar stroomt ook van zuid naar noord het riviertje de Hunze. Langs de Hunze zijn in de afgelopen 15 jaar diverse natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd door Het Drentse Landschap in samenwerking met het waterschap Hunze en Aa’s, de gemeente en diverse andere partijen. Deze lijnstructuur kan als basis dienen om zowel naar het westen – de Hondsrug – als verder naar het oosten nieuwe structuren te realiseren.

Daartoe willen we in gesprek met de grondbeheerders. Dat zijn de provincie, de gemeente, het waterschap en de agrariërs, allen in de rol van grondbeheerder.

Momenteel zijn we in gesprek met lopende initiatieven in het gebied, waarvan wij denken dat zij behulpzaam kunnen zijn bij het verwezenlijken van ons doel.

Een tweede idee om meer biodiversiteit te bereiken is een natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Hoe we dit inpassen in de gesprekken ligt nog open, maar vinden we wel relevant.

Indien u als inwoner van de gemeente Aa en Hunze iets wilt betekenen in het verwezenlijken van ons doel, dan vernemen we dat graag.

De werkgroep ‘Biodiversiteit in Aa en Hunze’

Yvonne Kerkdijk, Wilma van der Vliet, Hans van Luijk en Charles Houx

secretariaat@ivnaaenhunze.nl

Ontdek meer over

Deel deze pagina