Aa & Hunze
Landschap
Op
donderdag04okt201820:00

Lezing over faunabeheer

Door Jan Roosing zal namens Fauna Beheer Drenthe

De Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terreinbeherende, natuurbeherende en milieubeschermende organisaties. Met als doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan het beheer van inheems beschermde diersoorten. Het doel van het beheer is het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

Bethlehemkerk, Schoolstraat 23 te Gieten

Algemene informatie

donderdag 4 oktober 2018 - 20:00 tot 22:00