Kind & Natuur
Op
dinsdag21mrt201709:00

Kind & Natuur on Tour: Zuid-Holland (Delft)

Op 21 maart 2017 vindt Kind & Natuur on Tour in Zuid-Holland plaats. Tijdens deze tour, die geheel in het teken staat van natuur in de kinderopvang en het onderwijs, wordt de stad Delft bezocht; een stad die barst van de aansprekende groene initiatieven. Geïnteresseerden uit de kinderopvang en basisscholen, ontwerpers en inrichters, NME’ers, ROC’s kunnen zich aansluiten om tijdens deze dag inspiratie op te doen.

De tour door Delft

Tijdens de tour door de stad Delft zal er naar drie verschillende locaties gefietst worden. Deze locaties zijn ieder op zich een toonbeeld op het gebied van groene kinderopvang of groen onderwijs. Op elke locatie krijgen de deelnemers een introductie, waarbij er wordt ingegaan op de missie, visie en werkwijze van de locatie. Ook wordt er genoeg tijd gegeven om goed rond te kijken. Onderweg is er de gelegenheid om met collega’s te netwerken, ervaringen uit te wisselen en de indrukken van de bezoeken te bespreken. Als onderdeel van Kind & Natuur on Tour op 21 maart zal een bezoek worden gebracht aan drie groene inspirerende locaties: KDV De Kindertuin, Basisschool Widar en NSO Robinson. 

Meer informatie en het dagprogramma vindt u hier:

programma_kvn_on_tour_zuid_holland_2017.pdf

Kind & Natuur (on Tour)

Kind & Natuur staat in het teken van natuur in de kinderopvang en het onderwijs. Het onderstreept het belang van een beleefwereld waar contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is. Waar kinderen spelenderwijs een band kunnen opbouwen met de natuur. Thuis, in de buurt en ook op school en opvang. Met Kind & Natuur on Tour is het mogelijk voor mensen uit het vakgebied om een tour te doen door de stad. Hierbij wordt een bezoek gebracht aan natuurrijke locaties in de kinderopvang en het onderwijs. Zo kan er met elkaar inspiratie opgedaan worden en kan men netwerken en ervaringen uitwisselen

Organisatie

De Kind & Natuur on Tour op 21 maart 2017 wordt georganiseerd en begeleid door Marc Veekamp en Arthur Hilgersom (IVN).

Deelnamevoorwaarden en aanmelden

Deelnamekosten bedragen €75,- inclusief btw, lunch, koffie/thee. Kosten voor de huur van een (OV)fiets zijn voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Om de activiteit door te laten gaan zijn minimaal 10 aanmeldingen nodig en maximaal 30. Bij te weinig aanmeldingen wordt de tour uiterlijk twee weken voor de geplande datum geannuleerd. Extra aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst.

Aanmelden

Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging. Meer informatie over de verzamelplek ontvangt u circa twee weken van tevoren. De factuur wordt u separaat per post toegezonden.

Annulering

Tot 20 februari 2017 is kosteloos annuleren mogelijk. Na deze datum zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd. Wel is het mogelijk om via info@ivn.nl een plaatsvervanger op te geven.

Programma's op maat

Wij organiseren ook Kind & Natuur on Tour programma's op maat. Bijvoorbeeld voor een inspiratie dag voor uw personeel of voor het jaarlijkse uitstapje. Hiervoor kunt u vrijblijvend contact opnemen met IVN en informeren naar de mogelijkheden via info@ivn.nl

Algemene informatie

dinsdag 21 maart 2017 - 09:00 tot 16:30
Locatie: 
Delft
Nederland
Google Maps image