Aanmeldformulier IVN Ledenpanel

Heb jij een mening over een product of dienst van IVN? Wil je meedenken over campagnes? Of heb je een idee voor het ledenbeleid? Laat je stem horen en meld je aan voor het IVN Ledenpanel.

Steeds vaker willen geïnteresseerde leden al in een vroeg stadium betrokken worden bij campagnes en projecten. Met het online ledenpanel kunnen we in de toekomst direct toetsen of plannen aansluiten bij wat leden belangrijk en wenselijk vinden.

Hoe werkt het?

We streven naar een panel dat representatief is voor alle leden. Je geeft je op als jij het leuk vindt om mee te doen. Regelmatig leggen we je via de mail een paar vragen voor over actuele zaken.

Van elke enquête volgt een rapportage met de uitkomsten die gedeeld worden binnen de Vereniging.

Wil je nog actiever meepraten en -denken? Dat kan via de kerngroep, een community op Ons IVN waarin de verdieping wordt gezocht op de resultaten van de enquête en ad hoc vragen gesteld kunnen worden. Maar uiteindelijk ook ideeën aangedragen kunnen worden voor de enquête.

De hierboven ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor het IVN Ledenpanel en de rapportage van de enquêteresultaten. Uitkomsten zullen vanuit het rapport nooit te herleiden zijn tot een individuele respondent. Wij respecteren jouw privacy.