Gezocht: Onderwijspioniers

Primair onderwijs 10 januari 2023

…die de superkrachten van de natuur een plek geven in het basisonderwijs

Programma de Natuurrijke School

Wij dromen van een wereld waarin natuur een vanzelfsprekend onderdeel is van elke schooldag. Met het programma de Natuurrijke School willen we deze droom realiseren.

In de eerste fase van dit programma zoeken wij onderwijspioniers. Ben jij een schoolleider in het basisonderwijs en wil je natuur en buitenonderwijs een sterke plek geven in jullie onderwijsprogramma? Zet je dan vanuit jouw school de komende drie jaar in als ambassadeur voor het programma Natuurrijke School. Meld jouw school aan vóór 15 januari 2023!

Meld je aan als ambassadeur!

Wat bieden wij?

 • Ondersteuning door een IVN-projectleider in de doorontwikkeling en invulling van het ambassadeurschap
 • Communicatie over de aanpak via IVN-kanalen
 • Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar de natuurintelligentie van kinderen
 • Ondersteuning in de invulling van de eigen ambassadeursrol door o.a. een training storytelling en een nature leadership experience.
 • Jouw initiatief wordt onderdeel van de landelijke Natuurrijke School beweging en het leernetwerk met partner-ambassadeurs.
 • Financiering van 25.000 euro voor versterking van het eigen onderwijsprogramma en/of de ambassadeursrol

Wat vragen wij?

 • Een vast aanspreekpunt als kartrekker van het programma binnen de eigen schoolvereniging
 • De organisatie van minstens één stichtingbrede studiedag of conferentie over het onderwerp in de periode 2023 t/m 2025
 • 4 x per jaar deelname aan het landelijk leernetwerk Natuurrijke School
 • De expertise en het netwerk beschikbaar stellen en invulling van een ambassadeursrol voor de Natuurrijke School
 • Toestemming voor het maken van foto- en filmmateriaal voor promotiedoeleinden
 • Deelname aan onderzoek ten behoeve van de Natuurrijke School
 • Minimaal 25.000 euro aan co-financiering over de periode 2023 t/m 2025, bijvoorbeeld in de vorm van een investering binnen de school in uren en/of budget voor fysieke maatregelen.

Deel deze pagina