Icoonlocatie Amsterdam

De Noordkaap

De Noordkaap in Amsterdam is een locatie van het Leger des Heils waar zowel gezinnen als volwassenen worden opgevangen. Deze omgebouwde kantoortoren verstrekt woningen en opvang voor volwassenen en kinderen. Daarnaast is de ‘Bij Bosshardt’ huiskamer hier gevestigd, een ontmoetingsplek voor de buurt waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. Elke vrijdagmiddag vindt de avonturenclub plaats, speciaal voor kinderen.

Huisje Boompje Beestje bij de Noordkaap

In het kader van het project Huisje Boompje Beestje is gestart met een cocreatiesessie. Daarin zijn de gezamenlijke wensen vertaald in plannen. Die richtten zich enerzijds op de omgeving van de toren (vergroening) en anderzijds op activiteiten die het gebruik ervan stimuleren. 

Huisje Boompje Beestje De Noordkaap

Van parkeerplaats naar groene speelplek

Naast de Noordkaap ligt een grote parkeerplaats. 1/3e deel daarvan is heringericht ten behoeve van natuurlijk spelen en een moestuin. Het ontwerp is gemaakt door Donkergroen en ook een groot deel van de uitvoering is door Donkergroen gedaan. IVN heeft het proces begeleid en kinderen bij de aanleg betrokken. De groene speelplek bevat diverse speelaanleidingen zoals wilgenhutten, een zandbak, een speelheuvel en er is een vuurplek aangelegd. Daarnaast is er een gedeelte van de tuin geschikt gemaakt voor moestuinieren. 

Avonturenclub

IVN heeft de Noordkaap vervolgens begeleid om de nieuwe tuin en haar mogelijkheden onderdeel te laten worden van de activiteiten van de avonturenclub. De kinderen van de avonturenclub kunnen nu badges verdienen door te laten zien dat ze bepaalde activiteiten onder de knie hebben zoals vuur maken, op avontuur gaan, samenwerken, moestuinieren of een hut bouwen. Ook organiseerde IVN diverse activiteiten in de nieuwe tuin. Om ervoor te zorgen dat de activiteiten structureel onderdeel worden van de locatie, is er een activiteitenkalender ontwikkeld waarop wekelijks natuuractiviteiten staan.

Huisje Boompje Beestje kindje handen lieveheersbeestje

Alle bewoners en medewerkers aan het moestuinieren

Bewoners van De Noordkaap hebben workshop Moestuinieren gevolgd en tijdens een terugkommiddag konden de deelnemers ervaringen uitwisselen en hun vragen stellen. Want moestuinieren gaat met vallen en opstaan!

De kinderen gingen aan de slag met de Moestuinboekjes, waarmee ze op een speelse manier kennis maakten met veel voorkomende groentes. 

Ook de medewerkers kwamen aan bod, tijdens een speciale workshop waarin het belang van groen centraal stond. Zij kregen mogelijkheden aangereikt wat ze zoal in de tuin met kinderen (en volwassenen) kunnen doen. Tegelijkertijd werden de rugzakjes en doeboekjes voor de kinderen geïntroduceerd. 

Gewoon even kind zijn

Het vergroenen van de locatie, de kennis en praktische ervaring die de medewerkers hebben opgedaan en alle nieuwe activiteiten geeft een positieve impuls aan de Noordkaap en haar bewoners. De kinderen die in de toren wonen en die naar de avonturenclub komen, komen veel makkelijker en structureel in aanraking met natuur. Ze kunnen heerlijk en vrijuit spelen in de nieuwe buitenruimte en gewoon weer even kind zijn.