Een groener en duurzamer Eindhoven Airport

Een groener en duurzamer Eindhoven Airport

Groene Bedrijventerreinen 15 november 2022

Eindhoven Airport en IVN Natuureducatie werken samen aan vergroening rond de luchthaven.

“Ook Eindhoven Airport speelt in op het veranderende klimaat. Dat doen we door de luchthaven en zijn directe omgeving te vergroenen, te verduurzamen en door vergroten van de biodiversiteit,” zegt Olaf Broeders, Head of Airport Development bij Eindhoven Airport.
Om ideeën op te doen voor concrete projecten, organiseerde hij samen met IVN een co-creatiebijeenkomst met deskundigen co-creatievan waterschap, provincie, ontwerpers en andere ecologie-partners. “We hebben geweldige ideeën gehoord en zien uit naar de realisatie van initiatieven die hieruit ontstaan,” zegt hij enthousiast.

Van Gogh Nationaal Park en Beatrixkanaal

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland en toegangspoort tot de Brainport regio Eindhoven. Onlangs stelde de gemeenteraad van Eindhoven de ‘Gebiedsvisie Eindhoven Airport District’ vast. “De gebiedsvisie gaat uit van verder opwaarderen van bedrijventerrein Eindhoven Airport en van vergroenen en verduurzamen van Eindhoven Airport District,” legt Broeders uit.

”We doen dit samen met vier partners, namelijk gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, Vliegbasis Eindhoven en Flight Forum. Onze terreinen en het tussenliggende gebied willen we vanuit diverse disciplines grootschalig aanpakken en opwaarderen. Daarbij zoeken we ook verbinding buiten de partners. Zo komt er een verbinding met het Van Gogh Nationaal Park dat hier om de hoek ligt. Voor innovatieve oplossingen bij een duurzame waterhuishouding zijn we in overleg met het waterschap. We organiseren diverse taskforces, waaronder de taskforce Groen, Blauw en Klimaatadaptatie. En op korte termijn starten we met de realisatie van de eerste projecten.”

Prettig en logisch

Eindhoven Airport zelf heeft de afgelopen jaren al een metamorfose ondergaan. “Het was een spannend traject,” vertelt Broeders. “Op een luchthaven draait alles om veiligheid. Het voorterrein en de route naar de terminal moet veilig, overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. Het gebied moet een logische indeling hebben en prettig zijn voor bezoekers. Veiligheidsmaatregelen zijn zo onzichtbaar mogelijk.”

Betula en Pinus

Maar de verduurzaming van het terrein zie je overal. We hebben meer dan honderd bomen aangeplant. De sortimentskeuze op het voorplein refereert direct aan het Brabantse zandlandschap met de Betula pendula en Pinus sylvestris. Dit in tegenstelling tot de boulevard, waar juist soorten zijn toegepast die refereren aan design en innovatie, zoals de Sorbus en Juglans. Een speciaal voor Eindhoven Airport ontworpen bijenhotel van staal en eikenhout, biedt een belangrijke kraamkamer voor wilde bijen in de omgeving. Op het voorplein zijn twee overkappingen gerealiseerd met daarop geïntegreerde zonnepanelen voor nog meer duurzame opwekking van energie,” somt Broeders op.

Eindhoven Airport

Beelden: Ontwerper MTD landschapsarchitecten, Joep Jacobs fotograaf

Deel deze pagina