Excursies

Een overzicht aan excursies, beschikbaar voor basisscholen binnen de gemeentegrenzen van het Bildt. Geïnteresseerd in een excursie voor jouw leerlingen? Meld je klas aan!

 

Groep 1 - 8


Bildtse Aardappelweken

Meertaligheid wordt met dit schoolproject op een bijzondere manier onder de aandacht gebracht. Kinderen leren - door het overkoepelende thema - op een andere manier naar hun directe omgeving kijken en bouwen mee aan een bijzonder project.

 • Wanneer: september 2015 - mei 2018
 • Locatie: op school
 • Kosten: geen
 • Info en aanmelding: Bildtse Aardappelweken

 

Te combineren met tentoonstelling Kûnstsinnige Eerappels | Artistic Potatoes

 • Wanneer: 15 oktober 2018 - 6 januari 2019
 • Locatie: Natuurmuseum Fryslân | Leeuwarden
 • Kosten: € 2,50 per leerling [begeleiders gratis]
 • Info en aanmelding: Natuurmuseum FryslânHimmelwike

Ieder Fries voorjaar staat in het teken van de grote schoonmaak. Samen met 9 Friese gemeenten organiseert Omrin de zogenaamde ‘Himmelwike’, waarbij op basisscholen aandacht besteed wordt aan (het voorkomen van) zwerfafval. In de buurt van hun eigen school gaan leerlingen op pad om het vuil op te ruimen. De Himmelwike is méér dan een schoonmaakactie; bewustwording is net zo belangrijk; wat zijn de gevolgen van zwerfafval en wat kun je er zelf aan veranderen? 

 • Wanneer: voorjaar
 • Locatie: in de buurt van je eigen school
 • Kosten: geen
 • Info en aanmelding: Omrin [zorgt ook voor de materialen]Museum Martena

Het museum staat in Franeker en heeft een unieke stinzenflora-tuin. Museum Martena laat allerlei aspecten van de geschiedenis van Franeker zien: de Universiteit van Franeker, de allereerste vrouwelijke student, de 17de eeuwse Anna Maria van Schurman. Dat zijn slechts enkele onderwerpen die aan bod komen in de vaste tentoonstellingen. De tijdelijke tentoonstellingen zijn gewijd aan de hedendaagse Friese kunst of aan de Friese geschiedenis.

 • Wanneer: dinsdag - zondag [van 11.00 - 17.00 uur]
 • Locatie: Museum Martena | Franeker
 • Kosten: € 1,- per leerling [begeleider gratis] 
 • Info en aanmelding: Museum Martena
 • Lesmateriaal: Saepckes schatten [onderbouw] | Op stap met Hidde en Hiske, jong in 1910 [middenbouw] | minicollege wiskunde [bovenbouw]

 

Molen de Korenaar

De prachtige koren molen staat in Sexbierum en heeft ook een schitterende tuin, waar van alles te leren valt over de natuur. De 15de eeuwse molen kan tot op de bovenste zolder bezichtigd worden. Molenaar Sibe Palma is een fantastische verteller. 

 • Wanneer: april - mei 2018
 • Locatie: Molen de Korenaar | Sexbierum
 • Kosten: € 2,50,- per leerling
 • Groep 1 t/m 8
 • Duur: 60 minuten
 • Info en aanmelding: Molen de Korenaar 
   

Lesmateriaal: Molens


Poptaslot Marsum

Het Poptaslot is een state en museum in het Friese dorp Marsum. In het slot is er geen speciaal kinderprogramma aanwezig. Wel is voor groep 1 - 8 een lesprogramma over staten en stinzen te downloaden.

 • Wanneer: april - oktober [maandag - zaterdag op afspraak]
 • Locatie: Poptaslot | Marsum
 • Kosten: € 3,- per leerling [begeleider € 6,-] 
 • Info en aanmelding: Poptaslot

Lesmateriaal: Stins! Friese kastelen en hun bijzondere bewoners

 

Groep 3 - 8

 

Eise Eisinga Planetarium

Wil je alles weten over zonnestelsel, zonnewijzer, aarde, maan, sterren en sterrenbeelden? Kom dan naar het Eise Esinga Planetarium. In het museum krijgt de klas uitleg in de planetariumkamer. Vervolgens gaan leerlingen zelf aan de slag en doen onderzoek naar raderwerken, telescopen, zon, aarde en maan.

 • Wanneer: gehele jaar | dinsdag - zaterdag 10.00 - 17.00 uur
 • Locatie: Planetarium | Eise Eisingastraat 3, Franeker 
 • Kosten: € 4,50 per leerling [begeleider € 5,25]
 • Info en aanmelding: Eise eisinga Planetarium


Lesmateriaal:

- Lesbrief en leskisten Planetarium [groep 1 - 8]
- Sterrenkunde Bildtse lesbrief [groep 4 - 6]
- Lesbrief Sterrekikers [6 - 8]
- Lesboek 'Waar en wyn, sterren en planeten [3-talig werkboek]

Wadschilderen

Vanaf de zeedijk in Tzummarum schetsen de kinderen het Wad, 'een zee van kleuren'. Waarna ze in het atelier van Jaap van Dijk een schilderij gaan maken.

 • Wanneer: in overleg (t/m april middagen, daarna evt. ook ochtend)
 • Locatie: Atelier Jaap van Dijk | Hoarnestreek 31, Tzummarum 
 • Kosten: € 150,- inclusief materialen
 • Tijdsduur: 2 uren
 • Info en aanmelding: Atelier Jaap van Dijk


Lesmateriaal: Waddenzeeschool, Ecomare

Groep 5 - 8

 

Op Aventoer by de Boer

Leerlingen gaan op ontdekkingstocht in en om de boerderij in Vrouwenparochie. Middels een interactief programma met roulerende opdrachten leren de kinderen over het landschap, de boerderij en over weidevogels. Meer informatie is te vinden op de website van Kening fan'e Greide.  

 • Wanneer: maart - juli
 • Locatie: melkveebedrijf van fam. van der Plaats | Vrouwbuurt
 • Kosten: geen
 • Info en aanmelding: Op Aventoer by de Boer


Te combineren met tentoonstelling het Grote Grutto Theater. Bekijk de wereld eens door de ogen van de grutto! Je kruipt in de huid van de grutto en beleeft zijn wereld. Zintuigen worden op de proef gesteld...

 • Doelgroep Grote Grutto Theater: 6 - 12 jr
 • Wanneer: 25 januari 2018 - 2 september 2018
 • Locatie: Natuurmuseum Fryslân | Leeuwarden
 • Kosten: € 2,50 per leerling [begeleiders gratis]
 • Info en aanmelding: Natuurmuseum Fryslân

 

Yeb Hettinga museum en het Zodenhuis

Naast het Yeb Hettinga Museum in Firdgum staat het Zodenhuis. Het Zodenhuis is een reconstructie van huizen zoals die tussen de 4e en de 8e eeuw in Friesland stonden. In die tijd was er nog geen zeedijk en was Noordwest-Friesland een kweldergebied. Bewoners bouwden deze boerderijen op de hoger gelegen terpen.

 • Wanneer: periode in overleg
 • Locatie: Yeb Hettinga museum | Firdgum
 • Kosten: € 4,00,- per leerling
 • Groep 5 t/m 8
 • Info en aanmelding: Yeb Hettinga museum

  Lesmateriaal: In het Fries museum is voor groep 6 t/m 8 te leen: Leskist Terpen in Friesland

 

Groep 6 - 8

 

Kweldercentrum Noarderleech

Neem oude kleren mee, want we gaan slikdiven. Durf jij over het slik van de slikvelden te buikschuiven? Tijdens dit programma ben je een hele dag in het gebied 'Noard-Fryslân Bûtendyks'- buiten de dijken dus. Proef de zoute plantjes die hier groeien, zie hoeveel kracht de Waddenzee heeft en probeer uit hoe een vogel z'n eieren camoufleert.

 • Wanneer: in de maanden mei en september
 • Locatie: Kweldercentrum Noarderleech
 • Dagdeel: ochtend en middag
 • Kosten: € 4,- per leerling
 • Info en aanmelding: It Fryske Gea
 • Lesmateriaal:

- Op de natuur passen met Albert [Nederlands]
- Te fissen met Harm en Roel [Bildts]
- Troch de drek banjerje mei Harry [Fries]
- On board with captain Rieks [Engels]

 

Groep 7 - 8

 

De Waterprofessor

Bij deze driedelige lessenserie wordt het klaslokaal omgebouwd tot een waterlaboratorium. Door middel van een interactief programma leren de kinderen onder andere welke eigenschappen water heeft, hoe afvalwater gezuiverd wordt en waar ons drinkwater vandaan komt. De partners van Wetsus nemen een dagdeel van de lessenserie voor hun rekening en bieden interessante excursies aan. Wetsus biedt dit volledige programma met proefjeslessen op ruim 100 basisscholen in Noord Nederland aan en hoopt zo leerlingen te enthousiasmeren voor techniek en water.

 • Wanneer: gehele jaar 
 • Locatie: klaslokaal en excursie naar keuze
 • Info en aanmelding: Wetsus