Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep Dronten maakt deel uit van IVN-afdeling Gemeente Dronten. Een aantal leden is ook actief bij andere typische IVN-activiteiten. Wat we doen zijn o.a. het houden van vogelexcursies zowel binnen als buiten de gemeente Dronten, het organiseren van informatieavonden, het meedraaien met andere IVN activiteiten zoals het plaatsen van nestkastjes, het schoonmaken van oeverzwaluwnesten en het bijhouden van de bezetting van huiszwaluwtillen.

Iedereen die vogels een warm hart toedraagt, het leuk vindt om er meer van te weten en ook zelf een bijdrage wil leveren aan de groepsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord is welkom. Kennis van vogels is niet waarom het gaat, interesse en plezier dat staat voorop.

Als men deel wil nemen met de excursie neem dan contact met mij op: Peter Hermelink,            tel. 06-10865425
E-mail: Peterhermelink@hotmail.nl

 

Excursieschema 2018 IVN Vogelwerkgroep Dronten

Datum Lokatie
6 januari

Oostvaardersveld. Dit gebied ligt aan de Zuid-Oostkant van de spoorlijn bij de Oostvaardersplassen. Het is veel minder intensief begraasd dan de Oostvaardersplassen zelf en is daardoor veel meer gevarieerd. Dit heeft tot gevolg dat de vogelrijkdom zeer hoog is. Vooral ganzen, eenden, steltlopers, reigers  en veel kleine zangvogeltjes zijn er te vinden.

3 februari Balgzand. Dit is een getijdengebied gelegen tegen het voormalige eiland Wieringen. Het is onderdeel van de Waddenzee. Het is zeer rijk aan veel soorten steltlopers en eenden.
3 maart

Wisentbos. Dit is een van de dorpsbossen van Dronten. Vooral veel bosvogels zijn er te vinden. Vooral voor zangvogels interessant.

14 april Kuinderbos. Een van de oudste bossen van Flevoland aan de noordkant van de Noordoostpolder.  Het is zeer rijk aan zangvogels. We hopen er de Zwarte  Specht te spotten.
12 mei Eempolder. Deze polder bij Eemnes is een beschermd weidegebied. Het is het paradepaardje van de weidevogelgebieden. Grutto, Tureluur , Kievit, Watersnip en veel soorten eenden zijn er te vinden. Succes gegarandeerd.
2 of 9 juni

Mastenbroekerpolder. In de kolken broedt de Zwarte Stern. We hopen jongen te vinden, afhankelijk van de tijd van het jaar. Vandaar de twee keuzedata.

4 augustus Landgoed Den Treek. Dit landgoed ligt tegen de stad Amersfoort aan. Veel zangvogels. We hopen de Kruisbek te kunnen  bewonderen.
1 september

De Blauwe Kamer. Gelegen bij Rhenen tegen de Grebbeberg. Een uiterwaardenlandschap met eenden, ganzen, steltlopers en andere watervogels.

6 oktober

Biezenbug. Dit is en vogeluitkijkpost aan het begin van de Knardijk bij Zeewolde. Hier worden in voor- en najaar trekvogels geteld. In het kader van Euro Bird Watching gaan we hier trekvogels tellen. Ook kans op de Zeearend, Havik en Sperwer.

3 november

Vreugenrijkerwaard. Uiterwaarde van de IJssel bij Zwolle. Dit gebied is onderdeel van het plan om de grote rivieren de ruimte te geven en water te bergen. Dit gebied is interessant door de eenden, meeuwen, ganzen en andere watervogels. Misschien nog kans op een Visarend.

1 december

Schokland. Een verrassend leuk vogelgebied. Tegen het oude eiland ligt een interessant plassengebiedje. Altijd kans op bijzondere soorten.

We verzamelen ons op de parkeerplaats bij de Ark, op zaterdag meestal om 8 uur ’s morgens. Het is verstandig om wat eten en drinken mee te nemen. De tijdsduur van de excursie hangt af van de bestemming.  In de buurt zijn we vaak rond 13.00/14.00 uur weer terug. Wat verder weg moet je op een volle dag rekenen.