Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep Dronten maakt deel uit van IVN-afdeling Gemeente Dronten. Een aantal leden is ook actief bij andere typische IVN-activiteiten. Wat we doen zijn o.a. het houden van vogelexcursies zowel binnen als buiten de gemeente Dronten, het organiseren van informatieavonden, het meedraaien met andere IVN activiteiten zoals het plaatsen van nestkastjes, het schoonmaken van oeverzwaluwnesten en het bijhouden van de bezetting van huiszwaluwtillen.

Iedereen die vogels een warm hart toedraagt, het leuk vindt om er meer van te weten en ook zelf een bijdrage wil leveren aan de groepsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord is welkom. Kennis van vogels is niet waarom het gaat, interesse en plezier dat staat voorop.

Als men deel wil nemen aan de excursie neem dan contact met mij op: Peter Hermelink,            tel. 06-10865425
E-mail: Peterhermelink@hotmail.nl

 

Excursieschema 2018 IVN Vogelwerkgroep Dronten

Datum Lokatie

5 januari

Dicht bij Dronten gaan we naar het Vossemeer, Drontermeer en de Ludgerusvogelhut bij Elburg.  Zo dicht bij Dronten zijn op de randmeren ongelofelijk veel vogels  te zien. Veel soorten eenden, zaagbekken, zwanen en bij laag water op droogvallende platen steltlopers. En dat ook nog in grote aantallen! Met wat geluk is er kans dat we de Zeearend zullen zien.  Voor deze excursie vertrekken we niet om 8 uur maar iets later om 8.30.

2 februari Arkemheen en het vogelkijkscherm  Delta Schuitenbeek. In de polder Arkemheen bij Nijkerk zullen we veel soorten ganzen aantreffen. Op het water weer vele soorten eenden, vooral duizenden smienten, aalscholvers en meeuwen. En mogelijk ook steltlopers zoals de goudplevier en de kievit. We starten nu om 8 uur, zoals alle volgende excursies.
2 maart Deze excursie gaat naar de Jan Naphut met uitzicht op de IJsseldelta. In de verte is het Zeearendnest te zien, mogelijk zijn de zeearenden al actief bezig op het nest.
13 april

We gaan naar Natuurpark Lelystad. In dit seizoen zullen de zangvogels al actief zijn. Sommige soorten zijn al weer terug uit het zuiden. Natuurlijk nemen we ook de dieren mee waarvoor het Natuurpark voor opgezet is.

4 mei

De Eempolder is een klassieker. Het is een fantastisch mooi weidevogelgebied met grutto’s, tureluurs, kieviten, veldleeuweriken en eenden en misschien is de zomertaling, die steeds zeldzamer wordt in Nederland.

22 mei Dit is een avondexcursie op woensdag naar het Beekhuizerzand. In de schemering is op deze zandverstuiving de nachtzwaluw te horen en te zien. Dit is altijd een onvergetelijk gebeuren.
1 juni

We gaan wat verder weg naar het Zuidlaardermeer en de Bovenkerker polder. We hebben kans de geoorde fuut, zwarte stern en de witvleugelstern. Voor deze excursie moet je wel een volle dag uittrekken.

3 augustus Weer dichter bij huis gaan we naar de Oostvaardersplassen. We hopen op droogvallende platen. Dit trekt altijd veel steltlopers aan. Afgelopen jaar was dit door de zeer droge weer een fantastisch vogelgebied. Door het nieuwe peilbeheer in 2019 is de waterstand lager dan in voorgaande jaren, dus wie weet ?
7 september We gaan naar de Gortelse heide. Misschien krijgen we de wespendief te zien. Wel zeker de roodborsttapuit en misschien de boomleeuwerik.
12 oktober

We gaan naar het groene hart: de Groene Jonker en de Waverhoek ten zuiden van Amstelveen. Kans op veel eenden en steltlopers.

2 november

Normaal zouden we op 9 november gaan, maar dan is het getij heel ongunstig. Op 2 november is het om 12.10 in De Oever hoog water. We gaan dus naar het Balgzand in de Waddenzee op het voormalige eiland Wieringen. Juist bij opkomend getij kun je indrukwekkend veel wadvogels van dichtbij zien. Onvergetelijk!

7 december We gaan nu weer wat dichter bij huis. Het Vossemeer en Drontermeer. De wintergasten zijn weer terug: grote zaagbek, brilduiker, nonnetje, kleine zwaan, wilde zwaan etc.

We verzamelen ons op de parkeerplaats bij de Ark, op zaterdag meestal om 8 uur ’s morgens. Het is verstandig om wat eten en drinken mee te nemen. De tijdsduur van de excursie hangt af van de bestemming.  In de buurt zijn we vaak rond 13.00/14.00 uur weer terug. Wat verder weg moet je op een volle dag rekenen.