Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep Dronten maakt deel uit van IVN-afdeling Gemeente Dronten. Een aantal leden is ook actief bij andere typische IVN-activiteiten. Wat we doen zijn o.a. het houden van vogelexcursies zowel binnen als buiten de gemeente Dronten, het organiseren van informatieavonden, het meedraaien met andere IVN activiteiten zoals het plaatsen van nestkastjes, het schoonmaken van oeverzwaluwnesten en het bijhouden van de bezetting van huiszwaluwtillen.

Iedereen die vogels een warm hart toedraagt, het leuk vindt om er meer van te weten en ook zelf een bijdrage wil leveren aan de groepsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord is welkom. Kennis van vogels is niet waarom het gaat, interesse en plezier dat staat voorop.

Als men deel wil nemen met de excursie neem dan contact met mij op: Peter Hermelink,            tel. 06-10865425
E-mail: Peterhermelink@hotmail.nl

 

Excursieschema 2017 IVN Vogelwerkgroep Dronten

Datum Lokatie
7 januari

Zuid-West Friesland
Op zoek naar de  Kleine Rietgans en natuurlijk de andere soorten ganzen.

4 februari Landgoed Den Treek-Henschoten bij Oud Leusden

Een oud landgoed met bossen, heide en weilanden. Veel bosvogels zoals grote bonte specht, zwarte specht, boomklever, boomkruiper, buizerd, havik, sperwer en kleine zangvogels.

4 maart Jan Naphut-Noordeinde
Noordeinde ligt aan de oude landkant van het Veluwemeer  met vele eenden zoals wintertaling, krakeend, pijlstaart, slobeend, kleine zwaan en aan de landkant vele weidevogels.   De Jan Naphut, de uitkijktoren op de rand van Kampereiland met uitzicht op de IJsseldelta met in de verte het Zeearendnest.
1 april Eempolder
Nergens zoveel  broedende weidevogels als daar: grutto’s, kieviten, tureluurs en vele soorten eenden: wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling
6 mei Weilanden Zuid-West Friesland
We gaan naar een veeboer die aan agrarisch natuurbeheer doet. Weer voor de weidevogels.
3 juni Kampina
Heide en bossen in Brabant.  Rondleiding door de boswachter. Te verwachten roodborsttapuit, boomvalk, vele bosvogels en roofvogels. Ook planten als zonnedauw en wollegras.
1 juli Fochterloërveen
Bekend van de aldaar broedende kraanvogels. Ook kans de adder te treffen. Verder roodborsttapuit, buizerd, boomvalk en vast nog meer.
5 augustus  Engbertsdijkvenen
Het grootste levend hoogveengebied van Nederland gelegen bij Vriezeveen. Te verwachten geoorde fuut, blauwborst, kraanvogel, adder, kokmeeuwkolonie.
2 september Pettense putten, Hondsbosschezeewering, Zwanenwater
Een oud brakwater gebied achter de Hondsbosschezeewering. Veel steltlopers zoals tureluur, grutto, groenpootruiter, zwarte ruiter en wie weet nog wat andere zeldzame ruiters zoals bosruiter, poelruiter.  In Zwanenwater  aalscholvers en wie weet nog lepelaars.
7 oktober Texel
Texel wordt wel het vogeleiland genoemd. Weidevogels, steltlopers, roofvogels, bosvogels, het kan niet op.
4 november Lauwersmeer

De bekende vogelboulevard met vaak zeldzame steltlopers, eenden en ganzen.

2 december Vreugderijkerwaard
Een overloopgebied langs de IJssel bij Zwolle. Veel soorten eenden, steltlopers, ganzen, zwanen en meeuwen.

We verzamelen ons op de parkeerplaats bij de Ark, op zaterdag meestal om 8 uur ’s morgens. Het is verstandig om wat eten en drinken mee te nemen. De tijdsduur van de excursie hangt af van de bestemming.  In de buurt zijn we vaak rond 13.00/14.00 uur weer terug. Wat verder weg moet je op een volle dag rekenen.