Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep Dronten maakt deel uit van IVN-afdeling Gemeente Dronten.

De excursies worden georganiseerd door de leden van de vogelwerkgroep in principe op de eerste zaterdag van de maand. Soms wordt daarvan afgeweken. De excursiedoelen liggen dicht bij Dronten maar soms ook wel verder weg tot wel 130 km weg. We verzamelen op de parkeerplaats van de Ark aan de Oost. In de winter om 8.30, in het voorjaar, zomer en najaar om 8.00 uur. Thuiskomst varieert van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur. Aangeraden wordt drinken en eten mee te nemen. Er wordt niet altijd een horeca en sanitaire stopgelegenheid aangedaan. Op verzoek kan dit uiteraard wel geregeld worden. Natuurlijk wel een kijker meenemen. We rijden in principe met zo goed gevulde auto’s. We rijden om de beurt. Als iemand nooit rijdt dan kan een vergoeding voor de chauffeur van toepassing zijn. De excursies gaan niet door bij regen. Daar krijg je of de avond ervoor of op de vroege ochtend bericht van. De excursiedoel wijzigen zich soms als er ter plekke niet veel vogels verwacht worden. Er wordt dan een beter doel uitgezocht.

Als je niet regelmatig meegaat neem dan contact op met Peter Hermelink.
Telefoon. 06-10865425
E-mail: Peterhermelink@hotmail.nl

 

Excursieschema 2020 IVN Vogelwerkgroep Dronten

Datum Lokatie

6 januari

Verzamelen om 8.30 bij de Ark.  Thuis om ca. 13.00 uur.  
Vandaag gaan we dicht bij huis naar het Vossemeer met de plaat waarop veel ganzen, eenden etc. en steltlopers kunnen voorkomen. Soms laat de Zeearend zich ook zien!  Als er tijd over is gaan we verder naar de andere randmeren waar we de Kleine en de Wilde Zwaan kunnen verwachten.

1 februari Verzamelen om 8.30 bij de Ark. Thuis om ca. 15.00 uur  
We gaan naar Zuid West Friesland. We verwachten veel ganzen en eenden. 
29 februari 

Verzamelen om 08;00 bij de Ark. Thuis om ca. 13:00 uur
Het Oostvaardersveld en mogelijk ook nog een van de vogelhutten in de Oostvaardersplassen is het excursiedoel vandaag. We verwachten veel ganzen, eenden, de ijsvogel !, zangvogels etc. en grote kans op de zeearend.

4 april Verzamelen om 08:00 uur bij de Ark. Thuis om ca. 14:00 uur.
We gaan naar Arkemheen en Nekkeveld bij Nijkerk. Ook een van klassieker. De eerste weidevogels zullen wel weer terug zijn. Verder eenden, ganzen, steltlopers en zangvogels. Grote kans op roofvogels.  
2 mei Vandaag gaan we naar de Markerwadden. Voor deze tocht moet nog het een en ander georganiseerd worden. Info komt later. De Merkerwadden zijn nieuwe opgespoten eilandjes in het Markermeer. Nu al rijk aan vogels. Nadere informatie volgt nog. 
12 mei

Avondexcursie. Verzamelen om 19.30 bij de Ark. Thuis om ca. 23.00 uur.
Avondexcursie naar het Zwolse bos bij Heerde. De soorten die we hoogstwaarschijnlijk zien en/of horen zijn de bosuil, de steenuil en met name de nachtzwaluw met zijn karakteristieke raspende “zang”.  

19 mei

Avondexcursie. Verzamelen om 20.00 bij de Ark. Thuis om ca. 23.00 uur.                                                       
Avondexcursie naar het Spijk Bremerberg bos. Bij de schemering komen de houtsnippen tevoorschijn. In de vlucht kun je het knorrende geluid met een hoge piep horen.

6 juni

Dwingelderveld. Verzamelen om 7 uur (!) bij de Ark. Thuis om pak weg 16.00 uur.
We gaan naar het Dwingelderveld en mogelijk nog een tweede gebied. Wat we kunnen verwachten een broedkolonie van de kokmeeuw en de geoorde fuut. Ook een boomvalk en mogelijk een slangenarend wordt daar wel gezien.

2e week van juni Verzamelen om 8.oo bij de Ark. Thuis om ca. 13.00 uur.
Bij deze excursie staat de zwarte stern met kuikens centraal. Deze broeden in kolken langs de IJssel. Meer info volgt nog.
1 augustus

Verzamelen om 8.oo bij de Ark. Thuis om ca. 14.00 uur.
We gaan naar het landgoed Oldenaller bij Nijkerk. Dit is een oud landgoed met een prachtig oud bos. Het gaat vooral om zangvogels.    

5 september

Verzamelen om 08:00 uur bij de Ark. Thuis om ca. 14:00 uur.
Het Balgzand is vandaag het excursiedoel. Dit een deel van het waddengetijdegebied. Wat we zien zijn grote vluchten van wadvogels. Vele soorten steltlopers, eenden en ganzen. Omdat het om 10.50 hoog water is kunnen we de vogels redelijk dichtbij zien.

3 Oktober Verzamelen om 8.30 bij de Ark. Thuis om ca. 15.00 uur.
Dit keer gaan we naar de Pettense Putten. Dit is een kleine polder achter de Hondsbossche Zeewering. Bij Petten. De polder zelf is interessant door de vele eenden, ganzen en steltlopers (hoogwaterrustplaats), maar ook door de vogeltrek langs de kust.
7 november Verzamelen om 8.3o bij de Ark. Thuis om ca. 14.00 uur. 
De uiterwaarden van Wijhe en Olst langs de IJssel is vandaag ons excursiedoel. Eenden en ganzen etc. zullen zich laten zien.
12 december Verzamelen om 8.3o bij de Ark. Thuis om ca. 13.00 uur.
Vandaag gaan we naar de Krijn Giessenhut en de Kapteinshut bij het Harderbroek. Grote kans dat we de krooneend zien. En natuurlijk is er kans op de zeearend.