Natuurpad Wisentbos

Het Wisentbos is in 1969 aangeplant door Staatsbosbeheer en heeft in 2008 een grondige renovatie ondergaan. De rechte sloten in het bos zijn uitgegraven en wat meer natuurlijk (meanderend) aangelegd.
Ook zijn er op diverse plekjes bankjes neergezet.
Er grazen runderen zoals Blaarkoppen, er is een uitkijkheuvel en een gedeelte van de paden zijn vernieuwd, waaronder een pad voor mindervaliden geschikt voor rolstoelen.
Dus in het Wisentbos is een hoop aan natuurbeleving gewonnen voor iedereen.
Een en ander over het Wisentbos is ook te vinden op www.hetwisentbos.nl

Wandelroute


Om al dat moois te ontdekken heeft het IVN-afdeling Gemeente Dronten een natuurwandelroute uitgezet. Wandelschoenen zijn wel aan te bevelen (het middenstuk nabij de uitkijkheuvel kan drassig zijn).
De lengte is 3,5 km. Duur route: Ca 45 min - 1 uur .

Het beginpunt van deze route (parkeerplaats Wisentbos) is tevens het eindpunt (rond-wandeling).

Het pad is gemarkeerd door paaltjes met een gele kop. Langs de route staan een aantal bordjes met informatie over daar aanwezige natuurbijzonderheden.
Ook hangen er langs de route diverse soorten nestkastjes die in april en mei door vrijwilligers van het IVN op bezetting worden gecontroleerd.
Er zijn enkele laag opgehangen nestkastjes, speciaal voor kinderen, maar ook een kast voor vleermuizen.

Langs het natuurpad kan je interessante natuur ontdekken zoals bijvoorbeeld de peterselievlier, maar ook bijvoorbeeld de spinsels die rupsen van de stippel of spinselmot maken (een microvlindertje).
Ze verpoppen zich op deze manier en kunnen zo een hele boom met draden bedekken, maar eerst eten ze de boom helemaal kaal. Maar niet getreurd, de boom loopt het volgend jaar gewoon weer uit !

Nestkastcontrolle

Wil je een keertje met een nestkastcontrole meelopen, dat kan altijd. Wel graag vooraf aanmelden op tel 06-10494060 (Rob Zwart). Bij hem kunnen ook vernielingen e.d. worden gemeld.
Maar zelf lopen kan natuurlijk ook. De kinderen kunnen misschien de speciale, laag opgehangen vogelnestkastjes ontdekken ?

In 2011 in het bos informatieborden geplaatst.

Contactpersoon: Rob Zwart tel 06-10494060; email robzwart@solcon.nl