Groene Zoom
Vogels
Op
zondag12jun202208:30

Vogels kijken 'Tussen lucht en rietkraag'

Vogelexcursie door de Noordpolder

Wandelen met een gids door de natuur van de Brabantse Wal

Wandel mee met een vogelkenner door een prachtig en zeer afwisselende gebied: de Noordpolder bij Ossendrecht. Onderlangs de Brabantse Wal passeren we boerenerven, lopen over een dijk langs water en binnendoor via rietkragen en plassen terug.

Meld je aan!

De Noordpolder van Ossendrecht

De Noordpolder van Ossendrecht is enkele jaren geleden omgevormd tot een natte natuurparel. Deze polder, aan de voet van de Brabantse Wal, is voor een groot deel eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, die er in samenwerking met Waterschap de Brabantse Delta alles aan doet de natuurwaarden in het gebied te vergroten.
Er zijn verscheidene beheersmaatregelen genomen om het kwelwater, dat uit de Brabantse Wal in de polder terecht komt, langer vast te houden.
Allerlei vogels ontdekken dit gebied, waaronder zeldzame soorten als de waterral, porseleinhoen en kleinst waterhoen. Schuwe vogels die we waarschijnlijk niet gaan zien, maar kijk voor wat je allemaal kunt tegenkomen op waarneming.nl
Er groeien veel plantensoorten, die van een natte bodem houden, zoals het moeraskartelblad. De overgang van hoge zandgrond naar lage kleipolder is op zich al opmerkelijk.

Denk aan stevige schoenen, een verrekijker is eigenlijk onmisbaar.

 

 

wandeling Groote Meer 5 juni
Uw gids:
IVN Groene Zoom
IVN Groene Zoom

Algemene informatie

zondag 12 juni 2022 - 08:30
Locatie: 
Noordpolder Ossendrecht
Onderstal
Hoogerheide
Nederland
Google Maps image